Gåten endelig løst!

Berlevågfisken har vært et mysterium i 77 år.
1239018866000berlevogfisk2520743m

Den har vært omgitt av mystikk i 77 år og er ytterst sjelden. Men nå fastslår forskerne at berlevågfisken artsmessig tilhører en av verdens største hvitfiskbestander ? alaskalyr fra Stillehavet.

De tre første kjente berlevågfiskene ble oppdaget i en fiskelast i Berlevåg i 1932. På de nesten 77 årene som har gått siden da, er det bare registrert 57 eksemplarer av den ekstremt sjeldne og underbitte torskefisken.

To av de aller første berlevågfiskene ble sendt til Havforskningsinstituttet for nærmere undersøkelser. Men det skulle gå nesten et kvart århundre før rariteten for første gang ble vitenskapelig beskrevet i 1956 av Einar L. Kofoed.

Nye undersøkelser

Kofoed slo fast det som fram til i år har vært god vitenskapelig latin ? at berlevågfisken er en egen art som er nært beslektet med alaskalyren. Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet gjennomført nye genetiske og patologisk anatomiske (morfologiske) sammenligninger av berlevågfisken og alaskalyr.

Moderne genteknologi gir entydige resultater: Til tross for den store geografiske avstanden mellom bestandene, tilhører berlevågfisk og alaskalyr én og samme art. De genetiske undersøkelsene viser også et nært slektskap med atlantisk torsk.

Felles opphav

I samlerapporten «Kyst og havbruk 2009» slår forskerne Jørgen Christiansen, Svein-Erik Fevolden og Ingvar Byrkjedal fast at berlevågfisken er en liten og eksklusiv bestand som sammen med alaskalyren bør få det vitenskapelige artsnavnet Gadus chalcogrammus.

Funnene understøtter også en hovedteori fra Anatolij Svetovidov, som var en av Russlands mest anerkjente fiskeeksperter: At alle torskearter har sin opprinnelse i Polhavet og i det nordlige Atlanterhavet, for så senere å ha vandret gjennom Beringstredet og etablert seg i Stillehavet.

Enormt uttak

I rapporten stiller forskerne spørsmålet om berlevågfisken i så fall er urbestanden til Stillehavets bestand av alaskalyr. I så fall har etterkommerne gjort det langt bedre enn opphavet. Alaskalyren er en av verdens største hvitfiskbestander med årlige fangster på mer enn 3 millioner tonn.

De årlige fangstene av alaskalyr er med andre ord dobbelt så store som årets rekordkvote av nordøstatlantisk sild og mer enn ti ganger større enn skreikvoten norske og russiske fiskere i år kan ta ut i Barentshavet. (©NTB)

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits