Kystverket åpner for Hijab!

Om én måned kan alle loser, losoldermenn og losbåtførere benytte hijab som del av sin arbeidsuniform.

9864137

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik føler seg trygg på at eventuelle reaksjoner på hijab-tillatelsen ikke vil innta like store dimensjoner som det gjorde i politietaten.

Med oppstyret rundt politi-hijaben friskt i minnet, har vi gått både en og to runder med denne saken, men endte altså med å tillate hijab som en del av lostjenestens uniform. Grunnen til dette er at disse yrkesgruppene ikke er like synlige i storsamfunnet. Det er først og fremst mannskap ombord i fartøyene de betjener som vil se dem. Losen er ofte det første møtet som skip i internasjonal fart, med bestemmelsested i Norge, har med landet vårt. Mange av disse skipene har mannskap med annen religiøs bakgrunn. Vi oppnår dermed å gi en signaleffekt av både Norge og Kystverket som serviceorienterte og imøtekommende. Kystverket synes også at det er en fin måte å understreke religions- og ytringsfriheten, som er grunnlovsfestede kjerneverdier i landet vårt, sier hun.

Kystdirektøren fremhever at Kystverket er en inkluderende etat. Ansatte ellers i etaten har lenge stått fritt i forhold til arbeidsantrekk, og hun mener denne tillatelsen i så måte gir større frihet også for ansatte i lostjenesten.

Det er også et faktum at Kystverket er en etat med lav kvinne- og minoritetsandel. Vi må derfor legge til rette for en bedre og bredere rekruttering til etaten, sier kystdirektør Slotsvik.

Grønt lys fra Losforbundet 
For å unngå eventuelle konflikter med Norsk Losforbund er temaet drøftet med ledelsen der.

Vi ser ingen tungtveiende grunner til ikke å tillate hijab som en del av arbeidsuniformene, så lenge losene, losoldermennene og losbåtførerne står fritt i forhold til å ta den i bruk. Det er ikke noe som vil utgjøre noen praktiske ulemper i utføringen av losens oppgaver. Tvert i mot vil det kanskje gi våre kvinnelige loser bedre arbeidsforhold ombord på internasjonale fartøy med mannskap med annen religiøs bakgrunn, sier Losforbundets leder Jan Magne Fosse.

Kystverket har fått designet en egen hijab i marineblått med et hvitt fyrsymbol til lostjenestens uniformer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits