øvelseskjøring med hurtigruta!

124151300144825

(VG Nett) Her forlater Hurtigruta «M/S Midnatsol» kaia i Rørvik med en øvelseskjøring-L på hekken.
Dette oppsiktsvekkende synet var å se mandag kveld, da Hurtigruta «M/S Midnatsol» satte kursen fra Rørvik til Brønnøysund.

I kjølvannet fulgte kollegaene på hurtigruta «Polarlys», og mange av besetningsmedlemmene flirte bak hvert sitt fotokamera. De hadde nemlig klart å plassere en stor plakat med en «L» på hekken til «Midnatsol».

- Hva skal man med fiender når man har gode kollegaer, sier pressekontakt ved Hurtigruten, Stein Lillebo til VG Nett.

Han forteller at spøken ble oppdaget ganske raskt.

- Besetningen på «Midnatsol» får se at det står urovekkende mange besetningsmedlemmer på «Polarlys» og tar bilder av dem. Så oppdager de til slutt at det henger en ikke helt usynlig L bak på båten, humrer Lillebo.

Han forsikrer om at ingen får øvelseskjøre med turistbåten. Kaptein på «Midnatsol», Arild Hårvik forteller at hans mannskap har tatt ned plakaten og har den i sin varetekt.

- Det er gjemt, men ikke glemt. Vi får se hva vi gjør, sier han og antyder en søt hevn.

Kaptein på «Polarlys», Terje Syrstad, humrer også over spøken fra besetningen hans.

- Dette skjedde ganske spontant. Jeg har snakket med min kollega på «Midnatsol», og det aner meg at ikke er helt ferdige med dette, humrer han.

Her er nybåtene!

Det ble mandag 20. april tildelt en kontrakt til Båtservice Mandal AS for bygging av tre hurtiggående båter for Veolia Transport Nord AS. Båtene skal trafikkere ruten Tromsø ? Finnsnes - Harstad. Kontraktsverdien er på 160 MNOK. Byggetiden er beregnet til inntil 15 måneder, med fortløpende levering for innsetting i trafikk.

carboncat2

Bakgrunn: I mars signerte Veolia Transport Nord AS en kontrakt med Troms Fylkeskommune for drift av fire hurtiggående båter som skal trafikkere tre sentrale ruter i fylket.  

Hurtigbåtene skal operere følgende ruter:

·          Rute 2 Tromsø ? Finnsnes - Harstad

·          Rute 6 Harstad ? Bjarkøystedene ? Skrolsvik - Flakstadvåg

·          Rute 7 Harstad ? Engenes ? Salangsverket - Brøstabotn

De nye fartøyene som Båtservice Mandal AS nå skal produsere, er bedre tilpasset dagens behov og ikke minst miljøet. De er mer miljøvennlige enn dagens båter på de rutene kontrakten gjelder for, både når det gjelder størrelse (250 pax.), og med tidsriktig konstruksjon i karbonfiber.

På grunn av den korte tidsfristen før anbudet trer i kraft, vil vi operere rutene med andre tilgjengelige båter. I løpet av byggeperioden vil vi fortløpende erstatte disse, når de nye tilpassede båtene er endelig klare for levering fra Båtservice Mandal AS, sier konsernsjef i Veolia Transport Norge AS, Kjetil Førsvoll.

For Troms Fylkeskommune har det gjennom hele denne anbudsprosessen vært et bevisst fokus på miljø og moderne fartøy, tilpasset den ruta de skal betjene. Jeg ser fram til samarbeidet med Veolia Transport Nord AS og til å motta nye fartøyene fra Båtservice Mandal AS, kommenterer fylkesråd for miljø og samferdsel i Troms, Kari-Anne Opsal.

Gåten endelig løst!

Berlevågfisken har vært et mysterium i 77 år.
1239018866000berlevogfisk2520743m

Den har vært omgitt av mystikk i 77 år og er ytterst sjelden. Men nå fastslår forskerne at berlevågfisken artsmessig tilhører en av verdens største hvitfiskbestander ? alaskalyr fra Stillehavet.

De tre første kjente berlevågfiskene ble oppdaget i en fiskelast i Berlevåg i 1932. På de nesten 77 årene som har gått siden da, er det bare registrert 57 eksemplarer av den ekstremt sjeldne og underbitte torskefisken.

To av de aller første berlevågfiskene ble sendt til Havforskningsinstituttet for nærmere undersøkelser. Men det skulle gå nesten et kvart århundre før rariteten for første gang ble vitenskapelig beskrevet i 1956 av Einar L. Kofoed.

Nye undersøkelser

Kofoed slo fast det som fram til i år har vært god vitenskapelig latin ? at berlevågfisken er en egen art som er nært beslektet med alaskalyren. Nå har forskere fra Havforskningsinstituttet gjennomført nye genetiske og patologisk anatomiske (morfologiske) sammenligninger av berlevågfisken og alaskalyr.

Moderne genteknologi gir entydige resultater: Til tross for den store geografiske avstanden mellom bestandene, tilhører berlevågfisk og alaskalyr én og samme art. De genetiske undersøkelsene viser også et nært slektskap med atlantisk torsk.

Felles opphav

I samlerapporten «Kyst og havbruk 2009» slår forskerne Jørgen Christiansen, Svein-Erik Fevolden og Ingvar Byrkjedal fast at berlevågfisken er en liten og eksklusiv bestand som sammen med alaskalyren bør få det vitenskapelige artsnavnet Gadus chalcogrammus.

Funnene understøtter også en hovedteori fra Anatolij Svetovidov, som var en av Russlands mest anerkjente fiskeeksperter: At alle torskearter har sin opprinnelse i Polhavet og i det nordlige Atlanterhavet, for så senere å ha vandret gjennom Beringstredet og etablert seg i Stillehavet.

Enormt uttak

I rapporten stiller forskerne spørsmålet om berlevågfisken i så fall er urbestanden til Stillehavets bestand av alaskalyr. I så fall har etterkommerne gjort det langt bedre enn opphavet. Alaskalyren er en av verdens største hvitfiskbestander med årlige fangster på mer enn 3 millioner tonn.

De årlige fangstene av alaskalyr er med andre ord dobbelt så store som årets rekordkvote av nordøstatlantisk sild og mer enn ti ganger større enn skreikvoten norske og russiske fiskere i år kan ta ut i Barentshavet. (©NTB)

Nå går alle skipene!

Hurtigruten setter alle kluter til fra i morgen av.

img650x367 1

 

Alle 11 hurtigruteskipene er i trafikk igjen fra og med tirsdag.

På grunn av verkstedsopphold, samt at ett av skipene ble tatt ut av driften i november, har kapasiteten vært nede i bare åtte skip.

Nå er imidlertid MS "Richard With" og MS "Trollfjord" tilbake fra verksted.

- MS Richard With kunne gjennoppta sin rute fra Bergen i går kveld, mens MS "Trollfjord" går inn i sin rute fra Bergen tirsdag 7. april, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum

 

MS Trollfjord tilbake i drift igjen!

Idag ble hurtigruteskipet MS Trollfjord satt tilbake i drift igjen etter et par uker med reperasjon på propellanlegget. 

trollfjord

Det som skal ha skjedd er at propellakslingen mellom motoren og azimuten har knekt, årsaken skal visst ha vært en støpefeil. 

Det er ikke tvil om at denne reperasjonen har kostet Hurtigruten ASA millioner i utgifter og tapte inntekter.


MS Trollfjord har en bruttotonnasje på 16 140 Bt. Skipet er bygget i 2002 ved Rissa, Fosen i Norge. Skipet ble bygget for TFDS ASA, Tromsø, men eies idag av Hurtigruten ASA, Narvik.

Kystverket åpner for Hijab!

Om én måned kan alle loser, losoldermenn og losbåtførere benytte hijab som del av sin arbeidsuniform.

9864137

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik føler seg trygg på at eventuelle reaksjoner på hijab-tillatelsen ikke vil innta like store dimensjoner som det gjorde i politietaten.

Med oppstyret rundt politi-hijaben friskt i minnet, har vi gått både en og to runder med denne saken, men endte altså med å tillate hijab som en del av lostjenestens uniform. Grunnen til dette er at disse yrkesgruppene ikke er like synlige i storsamfunnet. Det er først og fremst mannskap ombord i fartøyene de betjener som vil se dem. Losen er ofte det første møtet som skip i internasjonal fart, med bestemmelsested i Norge, har med landet vårt. Mange av disse skipene har mannskap med annen religiøs bakgrunn. Vi oppnår dermed å gi en signaleffekt av både Norge og Kystverket som serviceorienterte og imøtekommende. Kystverket synes også at det er en fin måte å understreke religions- og ytringsfriheten, som er grunnlovsfestede kjerneverdier i landet vårt, sier hun.

Kystdirektøren fremhever at Kystverket er en inkluderende etat. Ansatte ellers i etaten har lenge stått fritt i forhold til arbeidsantrekk, og hun mener denne tillatelsen i så måte gir større frihet også for ansatte i lostjenesten.

Det er også et faktum at Kystverket er en etat med lav kvinne- og minoritetsandel. Vi må derfor legge til rette for en bedre og bredere rekruttering til etaten, sier kystdirektør Slotsvik.

Grønt lys fra Losforbundet 
For å unngå eventuelle konflikter med Norsk Losforbund er temaet drøftet med ledelsen der.

Vi ser ingen tungtveiende grunner til ikke å tillate hijab som en del av arbeidsuniformene, så lenge losene, losoldermennene og losbåtførerne står fritt i forhold til å ta den i bruk. Det er ikke noe som vil utgjøre noen praktiske ulemper i utføringen av losens oppgaver. Tvert i mot vil det kanskje gi våre kvinnelige loser bedre arbeidsforhold ombord på internasjonale fartøy med mannskap med annen religiøs bakgrunn, sier Losforbundets leder Jan Magne Fosse.

Kystverket har fått designet en egen hijab i marineblått med et hvitt fyrsymbol til lostjenestens uniformer.

sjarkfiskeren identifisert

Det var eieren av sjarken "Lill-Anne", Hilmar Aksel Hilmarsen (52) fra Mausund i Sør-Trøndelag, som omkom da sjarken forliste torsdag

 

Sjarken ble hevet tirsdag, fra cirka 300 meters dyp.


"Lill Anne" blir nå undersøkt av Havarikommisjonen som et ledd i arbeidet med å finne årsaken til forliset. Det er usikkert om Hilmarsen ble med båten ned, eller om han hoppet i sjøen da båten kantret.

- Vi er svært fornøyd med at denne aksjonen har gått så fort, vi var igang allerede dagen etter med leteaksjonen,  sier leder av Havarikommisjonen Pål Brennhovd.
-Vi er også glad for at vi har funnet den omkomne, ikke minst på grunn av de pårørende og Hilmarsens kolleger, sier Brennhovd.
Foreløpig har ikke Havarikommisjonen noen teori om hva som har skjedd med "Lill-Anne".
- Nå skal vi gå grundig gjennom hva som kan ha skjedd med fartøyet.  Ikke minst er det viktig for oss å kunne utelukke ting, like mye som det er å finne årsaken. Vi ønsker ikke å bli fastslåst i en teori, og vi vil bruke tiden til å gjøre dette skikkelig, sier Pål Brennhovd.

Havarikommisjonen presiserer også at sjarken ikke hadde noen synlige skader da den ble funnet. Alle skader og sår på fartøyet er blitt påført under hevingen.
"Lill-Anne" er satt i land i Kristiansund.

 

Hevingen ble utsatt
Sjarken ble lokalisert på 324 meters dyp midt i Vestfjordsrenna. Hevingen av sjarken "Lill-Anne" ble mandag denne uka utsatt på grunn av dårlig vær i området. Bergingsskipet "Geosund" startet i går forberedelsene til hevingen i helga, men måtte stanse forberedelsene på grunn av mye vind og grov sjø.

 

11836c

Reddet seiler

Redningsskøyta Erik Bye skulle delta på en beredskapsøvelse, men fikk nødmelding fra en seiler med problemer i uværet, skriver Redningsselskapet på sine hjemmesider. Hadde det ikke vært for beredskapsøvelsen hadde skøyta vært to timer unna.

1237476464000erikbye2488413m1d043762jpg248109i


Redningsskøyta var ved havarivernsenteret i Tromsø for en presentasjon av beredskapsavdelingene i regionen da de mottok nødmeldingen fra seileren. Han befant seg mellom Grindøya og Tromsøya, og mistet fremdriften i sørlig kuling.

Siden været var så dårlig ble situasjonen oppfattet som dramatisk. Det tok tyve minutter fra de fikk meldingen til sleperen var satt.

Fiskebåten «Liafjell» var nærmest havaristen, og holdt seg i området til redningsskøyta kom fram. Da hadde mannen i seilbåten fått opp et mindre forseil og klarte å holde seg i leia mens han ventet.

Kl. 13.00 var redningsskøyta og slepet trygt i havn i Tromsø.

200 millioner i underskudd!

Redningsselskapets regnskapsbøker viser blodrøde tall. 200 millioner kroner ble underskuddet på i fjor.

rserikbye205340i

I 2007 fikk Redningsselskapet et driftsunderskudd på 37 millioner kroner, men selskapet hadde ei finansforvaltning på over 800 millioner kroner, noe som ga 45 millioner kroner i pluss. Det ga overskudd til slutt. Slik ble det imidlertid ikke i fjor, skriver FiskeribladetFiskaren.

I 2008 gikk finansforvaltningen med et underskudd på 93 millioner kroner.

- Noe er realisert tap, men det meste er urealisert tap, sier Per Volden i Redningsselskapet til avisen.

Legger man også til underskuddet fra driften, rapporterer redningsselskapet om et par hundre millioner kroner i underskudd.

Inntektene til selskapet har sunket som en jarstein. FiskeribladetFiskaren skriver at selskapet i 2005 hadde 806 millioner i inntekter. To år etter hadde inntektene falt til 375 millioner kroner. I fjor falt inntektene enda mer. Årsaken til inntektstapet er at selskapet ikke lenger får inntekter av automatdrift.

Underskuddet representerer ingen umiddelbar trussel for redningsselskapet, men Per Volden sier at selskapet ikke har råd til å drive på samme nivå i mange år framover.

Russisk tråler oppbrakt av Kystvakten

Den russiske loddetråleren "Porfirij Chanchibadze" ble tirsdag oppbrakt av Kystvakten. Fartøyet skal ha drevet ulovlig fiske i norsk økonomisk sone og skal ha hatt flere hundre tonn lodde med i lasten, skriver Bladet Vesterålen.

Den 105 meter lange tråleren ble oppbragt av KV "Nordkapp" nord for Andøya og ble tatt inn til Harstad.

Det russiske fartøyet var på vei til Færøyene med lodde da det ble stanset, opplyser Lars Kjøren, leder ved operasjonsavdelinga på kystvaktbasen på Sortland til Bladet Vesterålen.

Ifølge Kjøren fisket den russiske tråleren i forrige uke i norsk økonomisk sone uten å ha nødvendlig tillatelse til det.

Tråleren stakk av og over i russisk sone, men kom tirsdag tilbake, sier han.

Fant død person i sunket sjark!

En person er funnet omkommet i sjarken Lill-Anne som tirsdag ble hevet, etter at den gikk ned utenfor Støtt i Nordland torsdag morgen.

Bergingsskipet Geosund hevet havaristen, melder NRK. Politiet kan ennå ikke bekrefte at det er fiskeren som var savnet etter forliset, som er funnet.

Ni fartøy og to helikoptre lette etter fiskeren i sjøen vest for fiskeværet Støtt store deler av torsdagen, men uten resultat.

Hevingen ble forsinket av dårlig vær, men vi er svært fornøyd med å ha fått opp båten nå, sier Pål Brennhovd i Havarikommisjonen. (©NTB)

MS Lofoten tok inn vann

MS Lofoten fikk litt av en Fredag den 13. da skipet begynte og ta inn vann i maskinrommet.
Skipet ble raskt tømt for vann og feilen ble funnet. Etter dette kunne det gamle Hurtigruteskipet seile videre.

2623
bilde av MS Lofoten

MS Lofoten har en Bruttonnasje på 2621 Bt. Skipet ble bygd i 1964 ved Aker i Oslo, Norge. Skipet ble først bygget for VDS AS, men etter fusjonen mellom VDS og ODS ble den eid av OVDS AS. Etter det ble hun solgt til FFR ANS, men etter et par år kjøpte OVDS AS hun tilbake. i 2002 ble hun tatt ut av hurtigruten, den nye MS Finnmarken tok da over. I 2006 fusjonerte OVDS AS med TFDS ASA og ble til Hurtigruten Group ASA, som senere skiftet navn til Hurtigruten ASA. Idag er MS Lofoten i full drift.

"potetgull" av tørrfisk!

Havgull fra Sommarøy i Troms har laget et "potetgull" av tørrfisk.

Det skriver Nordlys.

Det islandske paret Kristin Hafsteinsdottir og Kristjon Bergmundsson har utviklet et sprøtt og løvtynt tørrfiskprodukt som verken smuler eller lukter.

Sunnere kan det ikke bli. En høyoktan proteinbombe med hele fiskens næringsinnhold intakt, som har fanget hele den reine smaken av havets gull, skriver Trend & Tradisjon ? et nordnorsk magasin om mat som utgis av mathuset Eide Handel.

Tørrfisken er sammenpresset i tynne potetgullliknende crispy skiver, som knapt veier noen ting. Tørrfiskchipsen er altså laget av, og smaker som, ren tørrfisk. Paret ønsker ikke å avsløre hvordan de framstiller produktet, skriver Nordlys.

Stadt skipstunnel fikk 200 millioner

Stadt skipstunnel er et skritt nærmere realisering.

Det er satt av 200 millioner kroner i Nasjonal Transportplan (NTP).

Det blir imidlertid ikke oppstart før i 2013 hvis regjeringen får det som de vil.

Bilder:

bilde1 280190106skipstunnel280 seilingsh800nw


MS Trollfjord i Harstad ut uka

Forrige uke fikk Hurtigruteskipet MS Trollfjord problemer med det ene giret utenfor Skjervøya, Troms. 


trollfjord4jpg247051i

Alle de ca. 200 passasjerene som var ombord da det skjedde ble i Tromsø plassert på andre Hurtigruter.
Det ble gjort forsøk i Tromsø på å reparere giret, men det krevdes mer arbeid enn hva det hvar mulig og få gjort i Tromsø for å få giret reparert. Skipet bakket seg så videre til Harstad for halv maskin dær det nå ligger til reperasjon.

Rederiet håper på og få "Trollfjord" i drift igjen i slutten av uken. Da vil båten gjennoppta seilingen fra Kirkenes.

MS Trollfjord har en bruttotonnasje på 16 140 Bt. Skipet er bygget i 2002 ved Rissa, Fosen i Norge. Skipet ble bygget for TFDS ASA, Tromsø, men eies idag av Hurtigruten ASA, Narvik.


Velkommen!

Velkommen til Maritim blogg!


Maritim blogg er en blogg for div. maritimt.
Det er foreløpig ikke kommet så mye stoff på bloggen fordi den er under utvikling.

MvH Ørjan, Blogger
Les mer i arkivet » Mai 2009 » April 2009 » Mars 2009
hits